اتحادیه فرش دستباف روستایی استان فارس که یکی از زیرمجموعه های اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران می باشد سالانه تولیدات بسیار متنوعی از فرشهای قشقایی، آباده،گبه ریز و درشت و همچنین فرشهای تجاری دارد که با توجه به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه فرش فارس این اتحادیه نیز در نمایشگاه یاد شده شرکت می نماید و محصولات خود را به نمایش و فروش خواهد گذاشت.
آدرس اتحادیه فرش دستباف روستایی استان فارس: شیراز بلوار مدرس جنب فرودگاه نبش خیابان محراب
آدرس چهاردهمین نمایشگاه فرش فارس: شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس
Colors